SQEP GULD TILL NORDIC LIGHTS®

NORDIC LIGHTS® har som första belysningstillverkare någonsin tilldelats Caterpillars prestigefulla guldcertifikat, Supplier Quality Excellence Process (SQEP) Gold. Caterpillar är en global ledare inom segmentet arbetsmaskiner för byggnads- och gruvindustri och mäter kontinuerligt sina underleverantörers processer. Leverantörerna delas in enligt speciella kriterier i brons-, silver-, guld- och platinaklass. NORDIC LIGHTS® har haft samarbete med Caterpillar i 20 år och uppnådde bronsnivån 2009. Tre år senare togs steget upp till silvernivån.

– För att uppnå guldnivån ställs otroligt hårda krav och det visar att våra produkter håller en jämnhög kvalitet och att vår service är flexibel och pålitlig, säger Matti Leipälä, Operational Excellence Manager på Nordic Lights.

 

Hög kvalitet sparar underhållskostnader

I Caterpillars SQEP-mätningar inkluderas bland annat andelen produkter som har konstruktionsfel, reklamationskostnader som orsakats av underleverantören och leveranssäkerhet av både produkter och reservdelar.

– Certifikatet är viktigt för NORDIC LIGHTS® eftersom det bygger på kundens egna mätningar.  En leverantör som ligger högt uppe på listan har bevisligen förtjänat en hög kredibilitet, konstaterar Lauri Koskimaa, Key Account Manager på Nordic Lights.

Kraven är höga på alla komponenter som ingår i utrustningen, inte minst på belysningen som ska stå pall mot allt från stötar och vibrationer till damm och fukt.

– Våra produkter används dagligen i krävande arbetsförhållanden. Det är viktigt att Caterpillars kunder kan lita på att utrustningen fungerar så att de slipper dyra serviceavbrott, konstaterar Leif Ojalammi, Production Manager på Nordic Lights.

 

Fortsätter förbättra

Kunderna uppskattar också den stora tekniska kompetens som finns inom Nordic Lights.

– Den bygger på djup teknisk kunskap och på de möjligheter som vår produktutvecklingsavdelning erbjuder. Vi kan hjälpa våra kunder att lösa deras kunders problem, förklarar Koskimaa.

Även om guldnivån är en viktig milstolpe kommer NORDIC LIGHTS® att fortsätta sin målmedvetna utveckling för att på sikt uppnå platinanivån.

– Det långsiktiga förbättringsarbetet inleddes 2012, när vi startade vårt interna utvecklingsprogram Nordic Production Systems. Vi tar ständigt nya steg framåt, vi försöker hitta svagheter och åtgärda dem. Det gäller inte enbart för produktionen utan även för inköp, produktutveckling och alla andra delar av verksamheten, säger Leipälä.