OEM KAPACITET

DIN BELYSNINGSLÖSNINGSPARTNER

Lagarbete

Oavsett dina belysningsbehov är NORDIC LIGHTS® rätt källa att kontakta. Nordic Lights® strävar till att vara en prioriterad leverantör av effektiva belysningslösningar för väg- och terrängfordon. Vi arbetar nära med våra kunder för att ta hänsyn till dina behov, expertis och infallsvinklar för att i kombination med vårt kunnande säkerställa att den bästa lösningen tillämpas, för att hjälpa våra kunder att producera arbetsapplikationer av världsklass. Vi är övertygade om att båda parter gynnas av detta partnerskap. Detta tillvägagångssätt har gett oss en stabil grund tillsammans med flera av världens ledande tillverkare av tunga maskiner. Tillsammans med vår raka affärsmentalitet får du alltid höra hela bilden och inga fromma förhoppningar.

 

Skräddarsydda belysningslösningar

NORDIC LIGHTS® har åratals erfarenhet av att utveckla och tillverka hållbara arbetslampor. Detta har också gett ett kompetent team av ingenjörer som tillämpar sin expertis inom optik, elektronik, materialegenskaper och dämpningslösningar. Vi arbetar med de nyaste ljussimuleringsprogrammen för att återskapa specifika arbetsmiljöer och analysera ljusbeteendet hos olika typer av maskiner. NORDIC LIGHTS® har sitt eget omfattande och toppmoderna ljuslaboratorium. Alla dessa resurser ger vårt företag unika arbetsvillkor och möjligheter att testa och utvecka lampor, inte för att enbart utveckla vårt eget sortiment av arbetsbelysningar och versioner som möter kundernas behov, de tekniska musklerna ger NORDIC LIGHTS® också möjligheten att utveckla unika kundanpassade lampor, skräddarsydda för kundens specifika behov och applikationer. Genom att välja oss till partner kommer du att ha en lampa byggd för att hålla.

 

Ökad effektivitet

Att välja NORDIC LIGHTS® som din leverantör är det bästa alternativet om du vill spela på den säkra sidan. Vi hjälper dig öka din effektivitet med våra produkters koncept. Du har möjlighet att få en lampa skräddarsydd att passa dina applikationer och arbetsmiljöer. Med vår tekniska expertis kan vi skapa en unik arbetsbelysning – enbart för dig! Det faktum att vår forsknings & utvecklingsavdelning är lokaliserad i samma anläggning som produktionen intensifierar effektiviteten i termer av kommunikation och utveckling. NORDIC LIGHTS® implementerar JIT leveranser. På så sätt kan du känna dig tryggare om leveranserna och kan hålla ett mindre lager. Den jämna kvaliteten medför er färre stopp i produktionen och färre reklamationer från era kunder. Om problem uppstår agerar vi snabbt. Hållbarheten hos våra arbetsstrålkastare minimerar också oplanerat underhåll av din utrustning. Flexibilitet och kundorientering har alltid varit nyckelord för vår verksamhet.

 

Kvalitet – inte vilken lampa som helst

När du väljer en NORDIC LIGHTS® produkt väljer du inte vilken lampa som helst. Du väljer en HEAVY DUTY belysningslösning. Alla NORDIC LIGHTS® modeller utsätts för omfattande tester innan de godkänns. Dessa tester omfattar bl.a. : vibration & stöt, damm & fukt, värme & kyla, samt elektromagnetisk kompabilitet. Detta är en av de främsta anledningarna till att NORDIC LIGHTS® arbetsbelysningar verkar över hela världen. 

 

Know-How

Med NORDIC LIGHTS® ingenjörers expertis inom optik, egna ljuslaboratorium och patenterade dämpningslösningar kommer du att ha en lampa byggd för att hålla. Vi erbjuder LED, HID (Xenomn) och halogen lösningar med lång erfarenhet. Egna produktionsanläggningar och ett stort antal egna ingenjörer erbjuder stora möjligheter och vi kan tillämpa den senaste tekniken. Vi är en leverantör av komponenter till bilindustrin och optikutvecklare, vilket ger oss stora mängder data och kanaler till  komponenter. Vi kan hjälpa dig över ett brett spektrum: simulering (ljus och 3D modeller), optimal placering av lampan på fordonet, standardisera ljusbehovet i olika områden, rekommendera lämpliga arbetsbelysningar, skräddarsy lampor, studera fordonet i terrängen, med omfattande testanläggningar, samt med kunskap om regelverk.

 

Ledningssystem

Vi tillämpar Six Sigma metodik, samt är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi betonar målinriktad verksamhet med en klar strategi. Våra kvalitetsledningssystem täcker alla viktiga processer, övervakar dem för säkrad effektivitet, vidtar lämpliga åtgärder mot avvikelser och förbättrar ständigt vår verksamhet, samt säkerställer att verksamhetens inverkan på miljön är så liten som möjligt.

DIN BELYSNINGSLÖSNINGSPARTNER

Lagarbete

Oavsett dina belysningsbehov är NORDIC LIGHTS® rätt källa att kontakta. Nordic Lights® strävar till att vara en prioriterad leverantör av effektiva belysningslösningar för väg- och terrängfordon. Vi arbetar nära med våra kunder för att ta hänsyn till dina behov, expertis och infallsvinklar för att i kombination med vårt kunnande säkerställa att den bästa lösningen tillämpas, för att hjälpa våra kunder att producera arbetsapplikationer av världsklass. Vi är övertygade om att båda parter gynnas av detta partnerskap. Detta tillvägagångssätt har gett oss en stabil grund tillsammans med flera av världens ledande tillverkare av tunga maskiner. Tillsammans med vår raka affärsmentalitet får du alltid höra hela bilden och inga fromma förhoppningar.

 

Skräddarsydda belysningslösningar

NORDIC LIGHTS® har åratals erfarenhet av att utveckla och tillverka hållbara arbetslampor. Detta har också gett ett kompetent team av ingenjörer som tillämpar sin expertis inom optik, elektronik, materialegenskaper och dämpningslösningar. Vi arbetar med de nyaste ljussimuleringsprogrammen för att återskapa specifika arbetsmiljöer och analysera ljusbeteendet hos olika typer av maskiner. NORDIC LIGHTS® har sitt eget omfattande och toppmoderna ljuslaboratorium. Alla dessa resurser ger vårt företag unika arbetsvillkor och möjligheter att testa och utvecka lampor, inte för att enbart utveckla vårt eget sortiment av arbetsbelysningar och versioner som möter kundernas behov, de tekniska musklerna ger NORDIC LIGHTS® också möjligheten att utveckla unika kundanpassade lampor, skräddarsydda för kundens specifika behov och applikationer. Genom att välja oss till partner kommer du att ha en lampa byggd för att hålla.

 

Ökad effektivitet

Att välja NORDIC LIGHTS® som din leverantör är det bästa alternativet om du vill spela på den säkra sidan. Vi hjälper dig öka din effektivitet med våra produkters koncept. Du har möjlighet att få en lampa skräddarsydd att passa dina applikationer och arbetsmiljöer. Med vår tekniska expertis kan vi skapa en unik arbetsbelysning – enbart för dig! Det faktum att vår forsknings & utvecklingsavdelning är lokaliserad i samma anläggning som produktionen intensifierar effektiviteten i termer av kommunikation och utveckling. NORDIC LIGHTS® implementerar JIT leveranser. På så sätt kan du känna dig tryggare om leveranserna och kan hålla ett mindre lager. Den jämna kvaliteten medför er färre stopp i produktionen och färre reklamationer från era kunder. Om problem uppstår agerar vi snabbt. Hållbarheten hos våra arbetsstrålkastare minimerar också oplanerat underhåll av din utrustning. Flexibilitet och kundorientering har alltid varit nyckelord för vår verksamhet.

 

Kvalitet – inte vilken lampa som helst

När du väljer en NORDIC LIGHTS® produkt väljer du inte vilken lampa som helst. Du väljer en HEAVY DUTY belysningslösning. Alla NORDIC LIGHTS® modeller utsätts för omfattande tester innan de godkänns. Dessa tester omfattar bl.a. : vibration & stöt, damm & fukt, värme & kyla, samt elektromagnetisk kompabilitet. Detta är en av de främsta anledningarna till att NORDIC LIGHTS® arbetsbelysningar verkar över hela världen. 

 

Know-How

Med NORDIC LIGHTS® ingenjörers expertis inom optik, egna ljuslaboratorium och patenterade dämpningslösningar kommer du att ha en lampa byggd för att hålla. Vi erbjuder LED, HID (Xenomn) och halogen lösningar med lång erfarenhet. Egna produktionsanläggningar och ett stort antal egna ingenjörer erbjuder stora möjligheter och vi kan tillämpa den senaste tekniken. Vi är en leverantör av komponenter till bilindustrin och optikutvecklare, vilket ger oss stora mängder data och kanaler till  komponenter. Vi kan hjälpa dig över ett brett spektrum: simulering (ljus och 3D modeller), optimal placering av lampan på fordonet, standardisera ljusbehovet i olika områden, rekommendera lämpliga arbetsbelysningar, skräddarsy lampor, studera fordonet i terrängen, med omfattande testanläggningar, samt med kunskap om regelverk.

 

Ledningssystem

Vi tillämpar Six Sigma metodik, samt är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi betonar målinriktad verksamhet med en klar strategi. Våra kvalitetsledningssystem täcker alla viktiga processer, övervakar dem för säkrad effektivitet, vidtar lämpliga åtgärder mot avvikelser och förbättrar ständigt vår verksamhet, samt säkerställer att verksamhetens inverkan på miljön är så liten som möjligt.

DIN BELYSNINGSLÖSNINGSPARTNER

Lagarbete

Oavsett dina belysningsbehov är NORDIC LIGHTS® rätt källa att kontakta. Nordic Lights® strävar till att vara en prioriterad leverantör av effektiva belysningslösningar för väg- och terrängfordon. Vi arbetar nära med våra kunder för att ta hänsyn till dina behov, expertis och infallsvinklar för att i kombination med vårt kunnande säkerställa att den bästa lösningen tillämpas, för att hjälpa våra kunder att producera arbetsapplikationer av världsklass. Vi är övertygade om att båda parter gynnas av detta partnerskap. Detta tillvägagångssätt har gett oss en stabil grund tillsammans med flera av världens ledande tillverkare av tunga maskiner. Tillsammans med vår raka affärsmentalitet får du alltid höra hela bilden och inga fromma förhoppningar.

 

Skräddarsydda belysningslösningar

NORDIC LIGHTS® har åratals erfarenhet av att utveckla och tillverka hållbara arbetslampor. Detta har också gett ett kompetent team av ingenjörer som tillämpar sin expertis inom optik, elektronik, materialegenskaper och dämpningslösningar. Vi arbetar med de nyaste ljussimuleringsprogrammen för att återskapa specifika arbetsmiljöer och analysera ljusbeteendet hos olika typer av maskiner. NORDIC LIGHTS® har sitt eget omfattande och toppmoderna ljuslaboratorium. Alla dessa resurser ger vårt företag unika arbetsvillkor och möjligheter att testa och utvecka lampor, inte för att enbart utveckla vårt eget sortiment av arbetsbelysningar och versioner som möter kundernas behov, de tekniska musklerna ger NORDIC LIGHTS® också möjligheten att utveckla unika kundanpassade lampor, skräddarsydda för kundens specifika behov och applikationer. Genom att välja oss till partner kommer du att ha en lampa byggd för att hålla.

 

Ökad effektivitet

Att välja NORDIC LIGHTS® som din leverantör är det bästa alternativet om du vill spela på den säkra sidan. Vi hjälper dig öka din effektivitet med våra produkters koncept. Du har möjlighet att få en lampa skräddarsydd att passa dina applikationer och arbetsmiljöer. Med vår tekniska expertis kan vi skapa en unik arbetsbelysning – enbart för dig! Det faktum att vår forsknings & utvecklingsavdelning är lokaliserad i samma anläggning som produktionen intensifierar effektiviteten i termer av kommunikation och utveckling. NORDIC LIGHTS® implementerar JIT leveranser. På så sätt kan du känna dig tryggare om leveranserna och kan hålla ett mindre lager. Den jämna kvaliteten medför er färre stopp i produktionen och färre reklamationer från era kunder. Om problem uppstår agerar vi snabbt. Hållbarheten hos våra arbetsstrålkastare minimerar också oplanerat underhåll av din utrustning. Flexibilitet och kundorientering har alltid varit nyckelord för vår verksamhet.

 

Kvalitet – inte vilken lampa som helst

När du väljer en NORDIC LIGHTS® produkt väljer du inte vilken lampa som helst. Du väljer en HEAVY DUTY belysningslösning. Alla NORDIC LIGHTS® modeller utsätts för omfattande tester innan de godkänns. Dessa tester omfattar bl.a. : vibration & stöt, damm & fukt, värme & kyla, samt elektromagnetisk kompabilitet. Detta är en av de främsta anledningarna till att NORDIC LIGHTS® arbetsbelysningar verkar över hela världen. 

 

Know-How

Med NORDIC LIGHTS® ingenjörers expertis inom optik, egna ljuslaboratorium och patenterade dämpningslösningar kommer du att ha en lampa byggd för att hålla. Vi erbjuder LED, HID (Xenomn) och halogen lösningar med lång erfarenhet. Egna produktionsanläggningar och ett stort antal egna ingenjörer erbjuder stora möjligheter och vi kan tillämpa den senaste tekniken. Vi är en leverantör av komponenter till bilindustrin och optikutvecklare, vilket ger oss stora mängder data och kanaler till  komponenter. Vi kan hjälpa dig över ett brett spektrum: simulering (ljus och 3D modeller), optimal placering av lampan på fordonet, standardisera ljusbehovet i olika områden, rekommendera lämpliga arbetsbelysningar, skräddarsy lampor, studera fordonet i terrängen, med omfattande testanläggningar, samt med kunskap om regelverk.

 

Ledningssystem

Vi tillämpar Six Sigma metodik, samt är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi betonar målinriktad verksamhet med en klar strategi. Våra kvalitetsledningssystem täcker alla viktiga processer, övervakar dem för säkrad effektivitet, vidtar lämpliga åtgärder mot avvikelser och förbättrar ständigt vår verksamhet, samt säkerställer att verksamhetens inverkan på miljön är så liten som möjligt.